Welcome To Join Us

TÔN CHỈ CỦA GIÁO ĐOÀN CHÍNH GIÁC

 

Hội Đồng tu Chính Giác Phật giáo (佛教正覺同修會) là đoàn thể cộng tu do tăng đoàn Bồ Tát đại thừa và các học viên dưới sự lãnh đạo của Đạo sư Tiêu Bình Thực tổ chức nên, từ năm 1997 đã chính thức hoằng truyền Phật pháp “lấy Như Lai Tạng làm nòng cốt, thực chứng Tam thừa Bồ Đề” do đại sư Huyền Trang xác lập nên và dung nạp văn hóa Trung Quốc vào. Giáo đoàn Chính Giác do Đạo sư Bình Thực và mấy chục vị Thân giáo sư thành lập ra, hơn 20 năm nay giữ vững lập trường của đệ tử chính pháp của Đức Thế Tôn, dựa vào môn phong thanh tịnh bình dị thực chất, hành sự kín kẽ vững chắc, thực hiện công việc hoằng pháp lợi sinh. Về mặt dạy học, thì lấy pháp môn “niệm Phật vô tướng” làm phương tiện, rồi sau đó chuyển tiến thành tựu công phu khán thoại đầu, thâm nhập thực chứng đệ nhất Nghĩa đế trong Phật pháp của Thiền tông đại thừa Trung Quốc, từ đó về sau sẽ tinh tấn mãi mãi trên đạo Bồ Tát, thật xứng là đại diện và truyền thừa thực sự của văn hóa Thiền tông Trung Quốc.


Sách tiếng việt


NGÃ VÀ VÔ NGÃ

- Từ Ngã và vô ngã nói đến Lý Sự viên dung

Đạo sư Tiêu Bình Thực

我與無我

Cuốn sách này giải thích về chính lý “Ngã và vô ngã” trong đạo Phật Bồ Đề, giúp cho người học Phật hiểu được mật ý nói ẩn nói hiện trong Phật pháp, thật sự hiểu rõ về lý Trung đạo của Phật pháp, từ đó mãi mãi không còn bị rơi vào trong tà kiến “tất thảy pháp không” của đoạn diệt không vô ngã, dần dần có thể nhập vào chính lý chân thực của Phật giáo, nuôi trồng nhân duyên kiến đạo trong đại thừa Bồ Đề. 


CHÂN TƯỚNG MẬT TÔNG TÂY TẠNG

 

Mật tông Tây Tạng xưa nay vốn được mọi người coi là Phật giáo Đại thừa chính thống, có tên gọi khác là Phật giáo Tạng truyền hoặc dòng Kim Cương thừa, song hành cùng với Phật giáo Hán truyền và Phật giáo Nam truyền. Đối với thế giới phương Tây mà nói, thì họ tiếp xúc với Phật giáo Tạng truyền lần đầu tiên thông qua ngả Bắc Ấn Độ cách đây hơn 100 năm, khởi nguồn từ một đoàn thám hiểm người Anh đi khám phá vùng núi Himalaya và phát hiện ra một thế giới hoang sơ với nhiều điều bí ẩn. Tin tức được loan truyền, và từ đó đến nay, thế giới Âu Mỹ vẫn mặc nhiên hiểu rằng Phật giáo ở Tây Tạng là Phật giáo Đại thừa thực sự được lưu truyền lại. Tuy nhiên, điều mà tất cả mọi người không ngờ tới rằng những gì mọi người hiểu biết về Phật giáo Tạng truyền xưa nay đều là sai lầm và phiến diện một cách nghiêm trọng. Đây thực chất là một cú lừa thiên niên kỷ đã được che đậy, ngụy trang, truyền thừa một cách vô cùng khéo léo và tinh vi.

 

CUỒNG MẬT VÀ CHÂN MẬT TẬP 1

狂密語真密, 第一集

 

CUỒNG MẬT VÀ CHÂN MẬT TẬP 2

狂密語真密, 第二集

 

CUỒNG MẬT VÀ CHÂN MẬT TẬP 3

狂密語真密, 第三集

 

CUỒNG MẬT VÀ CHÂN MẬT TẬP 4

狂密語真密, 第四集